Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi (HÜNER) - Dergi Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi eğitim bilimleri alanında özgün araştırma ve derleme makalelerini yayımlayan bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası her bilim insanına açıktır. Dergide yayınlanan makaleler Türkçe ve İngilizce özetleri ile yayımlanmaktadır.

DergininSahibi ve Editörü

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü adına

Prof. Dr. Berrin AKMAN (Enstitü Müdürü)

Odak ve kapsam

Dergimiz, Eğitim Bilimi alanına katkıda bulunmayı hedefleyen özgün araştırma makaleleri ile derleme makalelerinin yayımlandığı bilimsel ve hakemli uluslararası bir dergidir. Dergi yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen aday makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması  gerekmektedir. Bir makalenin dergide yayımlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayımlanmak üzere kabul edilen  makalelerinin yayım haklarını Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisine devrini kabul etmiş sayılırlar.

Değerlendirme süreci

Dergimizde, yayın kurulu tarafından değerlendirme sürecine kabul edilen makaleler için hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde makale üç farklı hakeme gönderilir.  Hakemlerden gelen değerlendirme raporları yayın kurulunda görüşülerek  makalenin yayımlanması konusunda nihai karar verilir.

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
06800 Beytepe Ankara